www.sigortacihasim.net

 
   
 
 
 

 

POLİÇELER » YANGIN SİGORTALARI

 

Zorunlu Deprem Sigortası

 

Kapsam ve Primleri


Kapsamdaki Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

 

  • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

  • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

  • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

  • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

 

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

  

 

 

 

Tarife ve Primler


Örnek Prim Tablosu

Zorunlu Deprem Sigortası primleri, ev sahiplerince ödenebilir düzeyde bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda risk bölgelerine ve yapı tiplerine göre örnek prim tablosu verilmektedir. Sigorta primleri, her yıl, birim metrekare maliyetlerindeki artışa paralel olarak artmaktadır. Sigorta bedeli hesabında kullanılan ve yapı tarzına göre tespit edilen birim metrekare maliyetleri, 1 Ocak 2009 tarihi itibari ile şu şekildedir:

A- Çelik, betonarme karkas yapılar : 550 TL
B- Yığma kagir yapılar : 395 TL
C- Diğer yapılar : 205 TL

(Azami teminat tutarı, tüm yapı tarzları için 140 Bin TL'dir.)

Yukarıda belirtilen sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri, Devlet İstatistik Enstitüsünce açıklanan "Bina İnşaatı Maliyet İndeksi" oranlarındaki değişimler dikkate alınarak gerek duyuldukça yeniden belirlenir ve Resmi Gazetede ilan edilir.

 

   Risk Bölgelerine ve Yapı Tiplerine Göre Prim Miktarları (Antalya II Bölgedir)

 

 100 metrekare Konutun Prim Miktarı (TL)

 

 

Risk Bölgeleri Primi (TL)

Yapı Tipi

Teminat

I

II

III

IV

V

Betonarme/ Karkas

(100 m2 x 550TL.) 55.000

131.00

95.30

55.70

40.30

34.20

Yığma Kagir

(100 m2 x 395TL.) 39.500

162.10

118.60

66.50

33.70

29.80

Diğer

(100 m2 x 205TL.) 20.500

122.80

82.40

46.10

26.00

25.00

 


YANGIN SİGORTALARI

» Akaryakıt Paket Sigortası

» Eczane Paket Sigortası

» Evim Sigortası

» İşyeri Paket Sigortası

» Klasik Yangın Sigortası

» Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası

» Zorunlu Deprem Sigortası

 Yangın Sigortaları Sayfasına Geri Dön »