www.sigortacihasim.net

 
   
 
 
 

 

POLİÇELER » YANGIN SİGORTALARI

 

İşyeri Paket Sigortası

 

 • Yangın, yıldırım, infilak

 • Sel su baskını

 • Fırtına

 • Yer kayması

 • Duman

 • Kara-hava taşıtları çarpması

 • Cam kırılması

 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terör

 • Yangın mali sorumluluk

 • Kira kaybı

 • Alternatif işyeri masrafları

 • İş durması

 • Enkaz kaldırma

Hırsızlık, taşınan para, emniyeti suiistimal, İşveren mali sorumluluk, ferdi kaza, 3. şahıs mali sorumluluk, fiziki zararlar, İzolasyon eksikliği, çalışanlara ait eşyalar, eksik sigorta, geçici adres nakli, hukuksal koruma teminatları bu poliçede.

 

Ayrıca, deprem, fırtına, yer kayması, sel, su baskını, kazı sonucu yer kayması, dolu gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz.

İşyerinizdeki makine ve elektronik cihazlarınız da tehlike altında ise bu poliçe ile makine kırılması ve elektronik cihaz bozulma teminatı da alabilirsiniz.

 

Faaliyetinizde özel riskler taşıyor olabilirsiniz, Ürün sorumluluk, emtia dahili nakliyat, fasondaki emtia teminatlarını da alabilirsiniz.

 

Korkmayın! Yangın, yıldırım ya da infilak sonucu ortaya çıkabilecek tüm zararlar, İşyerim Paket Sigortası kapsamında.

 

Telaşlanmayın! İşyerim Paket Sigortası, su borusu patlaması, tıkanması, taşması halinde ortaya çıkabilecek tüm hasarları karşılar.

 

Meraklanmayın! Yağmur, kar, dolu ve her türlü fırtına sonucunda işyerine gelebilecek zararlar İşyerim Paket Sigortası'nda teminat altında.

 

Endişelenmeyin! Her türlü hava taşıt aracının çarpması ya da bu taşıtlardan parça düşmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararları İşyerim Paket Sigortası karşılar.

 

Tasalanmayın! Karayollarında hareket eden taşıtların sigortalı kıymete çarpması sonucunda oluşabilecek zararlar, İşyerim Paket Sigortası güvencesinde.

 

Sakin olun! Sigortalı bina, heyelan sonucu ortaya çıkan toprak çökmesi ve kaymasında oluşan zararlara karşı İşyerim Paket Sigortası teminatı altında.

 

İşyerim Paket Sigortası, grev, lokavt, halk hareketleri, kargaşalık, kötü niyetli hareketler ve terörist eylemler sırasında meydana gelen olayların ve bu olaylara karşı yetkili makamların aldığı önlemlerin sigortalı kıymetlere vereceği zararları da teminat altına alır.

 

İşyerinizdeki pencere, vitrin, kapı, tezgâh, raf camları ve aynaların kırılması sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar, sigorta bedeline kadar İşyerim Paket Sigortası kapsamında.

 

İşyerim Paket Sigortası kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucu, enkaz kaldırma masrafları, sigorta poliçesinde belirtilen oranı aşmamak koşuluyla karşılanır.

 

Doğal afetler hariç, binanızda meydana gelebilecek yangın, infilak, dahili su gibi risklerde, kiracıysanız mal sahibinizin, mal sahibiyseniz kiracınızın veya komşularınızın göreceği zararlar teminat altındadır.

 

İşyerinizin hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi sonucu oluşabilecek alternatif giderler, kiracı veya mal sahibiyseniz kira bedeli, AXA SİGORTA tarafından karşılanır.

 

İşyerim Paket Sigorta'nız varsa “işiniz” durmaz. İşyerim Paket Sigortası, yalnız işyerindeki hasarları değil, bu hasarlar sonucu oluşan dolaylı zararları da üstlenir. Sigorta poliçesinde belirtilen oranı aşmamak koşuluyla yangın sonucu iş durması teminatı uğrayacağınız zararları karşılar.

 

Günlerce durmadan yağmur yağdı ve işyerinizi su bastı. İşyerim Paket Sigortası, sel ve su baskını sonucunda, işyerinizde oluşabilecek zararları anında karşılar.

 

İzolasyon eksikliği teminatı ile bu hasarları temin edebilirsiniz.

 

Deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan ya da dolaylı yollardan neden olacağı bütün zararları İşyerim Paket Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

 

Hırsızın işyerinize girerek çaldığı mal, malzeme ve ekipmanla bu sırada verdiği zararlar İşyerim Paket Sigortası teminatı altına alınabilir. Ayrıca binadan çalınabilecek sabit tesisatlar da hırsızlık teminatı kapsamında.

 

Eminiz tamdır ama insanlık hali. sigorta süreniz boyunca, işyerinizde çalışanlar bir şekilde emniyeti suiistimal edebilirler. Ama bu sizin için bir sorun değil. İşyerim Paket Sigortası, emniyeti suiistimal teminatı ile bu sorunu çözüyor.

 

İşyerinizde çalışanların başına gelebilecek iş kazaları ne olacak? Hiç merak etmeyin, çünkü İşyerim Paket Sigortası’nda İşveren mali sorumluluk teminatı var. Eğer çalışanlara ait eşyalar teminatı alınırsa onlar da rahat edecek. Bunu bile teminat altına alabilirsiniz. İşiniz dolayısıyla veya işyerinizde, 3. şahıslara gelebilecek herhangi bir maddi ve bedeni zarar, 3. şahıs mali sorumluluk teminatı ile güvence altında. Sorun değil! Elektronik cihaz İlk ateş arıza teminatı ile işyerinizdeki cihazlar yangın, deprem, sel, dahili su riskleri ile birlikte elektrik arızası sonucu ya da diğer nedenlerle oluşacak her türlü bozulmaya karşı da sigortalanır.

Merak etmeyin! İşyerim paket poliçesi, geçici adres nakli teminatı ile makinelerinizi tamir için gönderdiğiniz adreste de güvence altına alıyor.

 

İşyerinizin bulunduğu bina çevresinde kazı yapılıyorsa merak etmeyin. Bundan doğabilecek yer kayması ve toprak çökmesinden meydana gelebilecek hasarları AXA SİGORTA karşılıyor. Sigortalı olarak başkalarına verdiğiniz zararlar nedeniyle sorumlu bulunduğunuzda ödeyeceğiniz tazminatlar bu poliçe ile karşılanır.

 

Daha önce de başınıza geldi, hasar sonrası sigorta bedellerinizi eksik bildirdiğiniz için tazminat da eksik ödendi; sorun değil, eksik sigorta klozu ile bu sorunu da ortadan kaldırmak mümkün. Dilerseniz AXA SİGORTA Acil Yardım ve Hasar Destek Hattı’nı arayarak ücretsiz, hemen yardım alabilirsiniz. Bu ürünle işyerinizin ve eğer sahibi sizseniz binanızın sigorta bedeli otomatik olarak enflasyona endekslidir. 

 


YANGIN SİGORTALARI

» Akaryakıt Paket Sigortası

» Eczane Paket Sigortası

» Evim Sigortası

» İşyeri Paket Sigortası

» Klasik Yangın Sigortası

» Otel ve Tatil Köyü Paket Sigortası

» Zorunlu Deprem Sigortası

 Yangın Sigortaları Sayfasına Geri Dön »