www.sigortacihasim.net

 
   
 
 
 

 

 
 

 

POLİÇELER » SAĞLIK SİGORTALARI

 

Süper Sağlığım Platin Sigortası

 

TEMİNAT BİLGİLERİ

TEMİNAT ADI

LİMİT TİPİ

LİMİTİ

PARA BİRİMİ

ŞİRKET KATILIM ORANI

Yatarak Tedavi

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Yoğun Bakım

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Küçük Müdahale

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Yatış Sonrası Fizik Tedavi

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Evde Bakım

YILLIK LİMİT

20,000

TL

%80

Yardımcı Tıbbi Malzeme

YILLIK LİMİT

1,000

TL

%100

Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Kontrol Amaçlı Mammografi/PSA

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Beyaz Check-Up Giderleri

YILDA BİR KEZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans Hizmetleri

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Hava Ambulansı

YILLIK LİMİT

20,000

TL

%100

Suni Uzuv

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Ayakta Tedavi

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Doktor Muayene

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

İlaç

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Laboratuvar Hizmetleri

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

İleri Tanı Yöntemleri

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Fizik Tedavi

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

0-6 Yaş Arası Çocuk Aşıları

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Ayakta Doğum Teminatı

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Yatarak Doğum Teminatı

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Yeni Doğan Bebek Teminatı

YILLIK LİMİT

400

TL

%100

Yurtdışı Yatarak Tedavi

YILLIK LİMİT

250,000

USD

%80

Yurtdışı Ayakta Tedavi

YILLIK LİMİT

4,000

USD

%80

Kaza Sonucu Vefat

YILLIK LİMİT

75,000

TL

%100

Kaza Sonucu Maluliyet

YILLIK LİMİT

75,000

TL

%100

 

Bu fiyat çalışması sizin ve poliçe kapsamına alınacak diğer sigortalı adaylarının daha önce şirketimizde veya başka bir sigorta şirketinde sağlık sigortası olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır.


SÜPER SAĞLIĞIM PLATİN SİGORTASI poliçe şartları dahilinde ayakta tedavi giderlerinizin ve yatarak tedavi giderlerinizin tamamını Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında limitsiz olarak karşılamaktadır.


Bu fiyat çalışması sizin ve poliçe kapsamına alınacak diğer sigortalı adaylarının tamamen sağlıklı oldukları, boy ve kilo değerlerinin; sigara ve alkol kullanımlarının normal sınırlar dahilinde olduğu varsayılarak hazırlanmıştır. Sizin ve/veya diğer sigortalı adaylarının sağlık durumları, boy ve kilo değerleri, sigara ve alkol kullanım miktarları doğrultusunda yukarıda belirtilen primlere ilaveten ek prim talep edilebilir, bazı riskler poliçe kapsamı dışında tutulabilir ya da sigortalı adayı poliçe kapsamına alınmayabilir.


Bu fiyat çalışmasında Kaza Sonucu Maluliyet ve Kaza Sonucu Vefat teminatları çalışma kapsamında yer alan 18 yaşından büyük tek bir sigortalı adayı için geçerlidir.


Poliçe kapsamında yer alan sigortalılar; 3 yıllık sigortalılık süresini kesintisiz olarak şirketimizde tamamlamış ve bu tarih itibariyle 61 yaşından büyük olmamaları kaydıyla, sağlık risklerinin değerlendirilmesi sonucunda ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ hakkı kazanabilirler. Yenileme Garantisi hakkı kazanılması halinde, tanısı sigortalılık süresi içinde koyulmuş olması şartıyla, şirketimizdeki 5. yıllarını dolduran sigortalılarımızın doğumsal/konjenital hastalıklara ilişkin tazminat talepleri, kapsam dahilinde değerlendirilir. Çocuğunuzun AXA SİGORTA A.Ş. poliçe kapsamında doğması ve sigortalanması halinde, çocuğunuz doğum tarihinden itibaren ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ ne hak kazanabilir.


Sigortalı olduğunuz tarihten sonra ilk defa ortaya çıkan rahatsızlıklarınız, genel ve özel şartlarda aksine hüküm olmaması durumunda kapsam dışında tutulmayacaktır.


(*) Beyaz Check - up teminatı, sadece poliçe ekinde belirtilen kurumlarda 18 yaş ve üzeri sigortalılar için yılda bir defa ve % 100´ü Sigorta Şirketi tarafından karşılanacak şekilde geçerlidir. Dr. Muayene, Tam İdrar Tetkiki, Tam Kan Sayımı (12 Parametre), Sedimantasyon,Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kreatinin , Açlık Kan Şekeri, EKG ve Raporu


Refakatçi giderleri için yaş sınırlaması yoktur.


Doğum teminatı primsiz olarak Ayakta Tedavi teminatları ile birlikte verilir.


Yurtdışında gerçekleşen doğum giderleri, Ayakta Doğum Teminatı ve Yatarak Doğum Teminatı ayrımı olmaksızın toplamda yıllık maksimum 6.500 TL ile sınırlıdır.


Yeni Doğan Bebek Teminatı : Doğumu annesinin poliçesinden karşılanan bebeklerin doğum sonrasında hastanede kaldıkları süre boyunca oluşan her türlü sağlık masrafları ( hemşire takibi, doktor takibi, aşı, olası kuvöz masrafları ve gerek görülen laboratuar testleri vs...) ayrıca hastaneden çıkmış olsa dahi yapılan kalça ultrasonu ve fenilketonürü testi masrafları poliçede yazılı yıllık limitler dahilinde bu teminattan karşılanır.


Yurtiçinde anlaşmalı yada anlaşmasız sağlık kurumlarında yürütülen Yatış Sonrası Fizik Tedavi , Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi Kontrol Amaçlı Mamografi/ PSA teminatları dahilinde oluşan giderler kapsam dahilindedir.
Sigorta süresi boyunca hastanede yatarak tedavi teminatı giderleri yıllık 180 gün ile sınırlıdır. Bu süreyi aşan tedavilerde 180. günden sonraki giderler Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi esas alınarak karşılanır.
Yoğun Bakım teminatı yıllık 90 gün ile, Yatış Sonrası Fizik Tedavi teminatı yıllık 15 seans ile sınırlıdır.


Bir defada 92 günden fazla yurtdışında kalınması halinde 92. günden sonra gerçekleşen Yatarak Tedavi Masrafları T.T.B.A.Ü.T. *1 oranında karşılanır.


Fizik Tedavi Giderleri yıllık 30 seansla sınırlıdır.


Tarafınıza sunulan fiyat çalışması ile ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü ilave bilgiyi satış kanalınızdan temin edebilirsiniz.


Tercih ettiğiniz ürününüz ile ilgili güncel anlaşmalı sağlık kurumları listesine www.axasigorta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


İlgili fiyat çalışması Sağlık Sigortası Özel Şartları ve SÜPER SAĞLIĞIM PLATİN Poliçesi Özel Uygulamaları Eki ile geçerlidir.


BU FİYAT ÇALIŞMASI SADECE ŞİRKETİMİZDEN AYNI ÜRÜNDEN YENİLEMESİ YAPILACAK SİGORTALILAR İÇİN TEKLİF OLARAK SAYILACAK OLUP, BUNUN DIŞINDAKİ TALEPLER İÇİN BİLGİLENDİRME HÜKMÜNÜ TAŞIMAKTADIR. BİLGİLENDİRME AMAÇLI, BU ÇALIŞMAYA BAĞLI OLARAK TEKLİF VERİLMESİ VE BUNUN İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR SİGORTACI DEĞERLENDİRMESİNE TABİDİR.
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SÜPER SAĞLIĞIM PLATİN, SÜPER SAĞLIĞIM ALTIN VE SÜPER SAĞLIĞIM KRİSTAL ÜRÜNLERİNDEN POLİÇE AÇILMAYACAKTIR.


SAĞLIK SİGORTALARI

» Eko Sağlığım Altın Sigortası

» Eko Sağlığım Kristal Sigortası

» Sağlığım Kristal Ekstra Sigorta

» Sağlığım Kristal Sigortası

» Sağlığım Platin Ekstra Sigortası

» Süper Sağlığım Altın Sigortası

» Süper Sağlığım Kristal Sigortası

» Süper Sağlığım Platin Sigortası

» Yeni Eko Sağlığım Platin Sigortası

» Yeni Sağlığım Altın Sigortası

 Sağlık Sigortaları Sayfasına Geri Dön »