www.sigortacihasim.net

 
   
 
 
 

 

 
 

 

POLİÇELER » SAĞLIK SİGORTALARI

 

Sağlığım Platin Ekstra Sigortası

 

TEMİNAT BİLGİLERİ

TEMİNAT ADI

LİMİT TİPİ

LİMİTİ

PARA BİRİMİ

ŞİRKET KATILIM ORANI

Yatarak Tedavi

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Yoğun Bakım

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Küçük Müdahale

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Yatış Sonrası Fizik Tedavi

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%80

Evde Bakım

YILLIK LİMİT

10,000

TL

%80

Yardımcı Tıbbi Malzeme

YILLIK LİMİT

700

TL

%100

Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavi

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Kontrol Amaçlı Mammografi/PSA

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Check-Up

YILDA BİR KEZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans Hizmetleri

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Hava Ambulansı

YILLIK LİMİT

20,000

TL

%100

Suni Uzuv

YILLIK LİMİT

30,000

TL

%100

Ayakta Tedavi

 

 

 

 

Doktor Muayene

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%80

İlaç

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%80

0-6 Yaş Arası Çocuk Aşıları

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%80

Laboratuvar Hizmetleri

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%80

Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%80

İleri Tanı

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%80

Fizik Tedavi

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%80

Koruyucu Hekimlik

YILLIK LİMİT

400

TL

%80

Gebelik ve Doğum

YILLIK LİMİT

5,500

TL

%100

Yurtdışı Yatarak Tedavi

YILLIK LİMİT

50,000

USD

%80

Kaza Sonucu Vefat

YILLIK LİMİT

75,000

TL

%100

Kaza Sonucu Maluliyet

YILLIK LİMİT

75,000

TL

%100

 

SAĞLIĞIM PLATİN EKSTRA SİGORTASI; poliçe şartları dahilinde ayakta tedavi giderlerinizin %80 ini, yatarak tedavi giderlerinizin ise tamamını Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında teminat limitleri dahilinde karşılamaktadır.

Bu fiyat çalışmasında Kaza Sonucu Maluliyet ve Kaza Sonucu Vefat teminatları çalışma kapsamında yer alan 18 yaşından büyük tek bir sigortalı adayı için geçerlidir.


Poliçe kapsamında yer alan sigortalılar; 3 yıllık sigortalılık süresini kesintisiz olarak şirketimizde tamamlamış ve bu tarih itibariyle 61 yaşından büyük olmamaları kaydıyla, sağlık risklerinin değerlendirilmesi sonucunda ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ hakkı kazanabilirler. Yenileme Garantisi hakkı kazanılması halinde, tanısı sigortalılık süresi içinde koyulmuş olması şartıyla, şirketimizdeki 5. yıllarrını dolduran sigortalılarımızın doğumsal/konjenital hastalıklara ilişkin tazminat talepleri, kapsam dahilinde değerlendirilir. Çocuğunuzun AXA SİGORTA A.Ş. poliçe kapsamında doğması ve sigortalanması halinde, çocuğunuz doğum tarihinden itibaren ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ ne hak kazanabilir.


Sigortalı olduğunuz tarihten sonra ilk defa ortaya çıkan rahatsızlıklarınız, genel ve özel şartlarda aksine hüküm olmaması durumunda kapsam dışında tutulmayacaktır.


Menopoz, alerjik hastalıklara yönelik deri testleri ve allerji ilaçları ( allerji aşıları hariç), akne tedavisi, poliçe döneminde ortaya çıkan travma, yanık ve kanser sonucu gereken estetik cerrahi ameliyatları, vitaminler ve skolyoz ameliyatları, Epilepsi, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları kapsam dahilindedir.


Refakatçi giderleri için yaş sınırlaması yoktur.


Rutin çocuk muayeneleri, rutin jinekoloji muayeneleri ve rutin göz muayeneleri kapsam dahilindedir.
Tetanos ve kuduz aşıları Küçük Müdahale teminatından karşılanır.


0-6 Yaş Çocuk Aşıları Teminatı Sağlık Bakanlığı Aşı Takvimi şartı aranmaksızın tüm koruyucu çocuk aşılarını kapsar. Bu teminat 6 yaşından büyük çocuklar için geçerli değildir.


Doğum teminatı primsiz olarak Ayakta Tedavi teminatları ile birlikte verilir.


Tehlikeli sporlara bağlı oluşacak sağlık giderleri 2.000 TL yıllık üst limit ile kapsam dahilindedir.


Yatış Sonrası Fizik Tedavi , Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi, Kontrol Amaçlı Mamografi/ PSA teminatları AXA SİGORTA A.Ş. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında geçerlidir.


Sigorta süresi boyunca her bir hastalık için yatarak tedavi teminatı giderleri yıllık 180 gündür. Aynı hastalık için bu süreyi aşan tedavilerde 180. günden sonraki giderler Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlıdır.
Yoğun Bakım teminatı yıllık 90 gün ile, Yatış Sonrası Fizik Tedavi teminatı yıllık 15 seans ile sınırlıdır.
92 günden fazla yurtdışında kalınması halinde 92. günden sonra gerçekleşen Yatarak Tedavi Masrafları T.T.B.A.Ü.T. *1 oranında karşılanır.


Yurtdışında gerçekleşen Ayakta Tedavi Giderleri ve ilaç giderleri poliçe kapsamı dışındadır.
Fizik Tedavi Giderleri yıllık 30 seansla sınırlıdır.


İçeriği aşağıda yer alan, 18 yaş ve üzeri sigortalılar için geçerli olan Check- up giderleri, yılda bir kez % 100lü olarak sadece Özel Check up Anlaşmalı Kurumlarımızda karşılanmaktadır. Güncel "PSA Mamografi Check-up Özel Anlaşmalı Kurumlar" listesine www.axasigorta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


(***) Check-up Teminatının İçeriği : Dr. Muayene, Tam İdrar Tetkiki, Tam Kan Sayımı (12 Parametre), Sedimantasyon, Kolesterol Total, Kolesterol HDL, Kreatinin, Açlık Kan Şekeri, EKG ve Raporu.


SAĞLIK SİGORTALARI

» Eko Sağlığım Altın Sigortası

» Eko Sağlığım Kristal Sigortası

» Sağlığım Kristal Ekstra Sigorta

» Sağlığım Kristal Sigortası

» Sağlığım Platin Ekstra Sigortası

» Süper Sağlığım Altın Sigortası

» Süper Sağlığım Kristal Sigortası

» Süper Sağlığım Platin Sigortası

» Yeni Eko Sağlığım Platin Sigortası

» Yeni Sağlığım Altın Sigortası

 Sağlık Sigortaları Sayfasına Geri Dön »