www.sigortacihasim.net

 
   
 
 
 

 

 
 

 

POLİÇELER » SAĞLIK SİGORTALARI

 

Sağlığım Kristal Ekstra Sigortası

 

TEMİNAT BİLGİLERİ

TEMİNAT ADI

LİMİT TİPİ

LİMİTİ

PARA BİRİMİ

ŞİRKET KATILIM ORANI

Yatarak Tedavi

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Yoğun Bakım

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Küçük Müdahale

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Yatış Sonrası Fizik Tedavi

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%80

Evde Bakım

YILLIK LİMİT

10,000

TL

%80

Yardımcı Tıbbi Malzeme

YILLIK LİMİT

700

TL

%100

Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavi

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Kontrol Amaçlı Mammografi/PSA

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans Hizmetleri

LİMİTSİZ

LİMİTSİZ

TL

%100

Hava Ambulansı

YILLIK LİMİT

20,000

TL

%100

Suni Uzuv

YILLIK LİMİT

10,000

TL

%100

Tanı Amaçlı Ayakta Tedavi

YILLIK LİMİT

2,500

TL

%80

Yurtdışı Yatarak Tedavi

YILLIK LİMİT

30,000

USD

%80

Kaza Sonucu Vefat

YILLIK LİMİT

75,000

TL

%100

Kaza Sonucu Maluliyet

YILLIK LİMİT

75,000

TL

%100

 

Bu fiyat çalışması sizin ve poliçe kapsamına alınacak diğer sigortalı adaylarının daha önce şirketimizde veya başka bir sigorta şirketinde sağlık sigortası olmadığı varsayılarak hazırlanmıştır.
SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA SİGORTASI; poliçe şartları dahilinde ayakta tedavi giderlerinizin ( Laboratuvar Hizmetleri, Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri, İleri Tanı Yöntemleri ve Fizik Tedavi Giderleri ) %80 ini, yatarak tedavi giderlerinizin ise tamamını Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında teminat limitleri dahilinde karşılamaktadır.

Bu fiyat çalışmasında Kaza Sonucu Maluliyet ve Kaza Sonucu Vefat teminatları çalışma kapsamında yer alan 18 yaşından büyük tek bir sigortalı adayı için geçerlidir.
Poliçe kapsamında yer alan sigortalılar; 3 yıllık sigortalılık süresini kesintisiz olarak şirketimizde tamamlamış ve bu tarih itibariyle 61 yaşından büyük olmamaları kaydıyla, sağlık risklerinin değerlendirilmesi sonucunda ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ hakkı kazanabilirler. Yenileme Garantisi hakkı kazanılması halinde, tanısı sigortalılık süresi içinde koyulmuş olması şartıyla, şirketimizdeki 5. yıllarrını dolduran sigortalılarımızın doğumsal/konjenital hastalıklara ilişkin tazminat talepleri, kapsam dahilinde değerlendirilir. Çocuğunuzun AXA SİGORTA A.Ş. poliçe kapsamında doğması ve sigortalanması halinde, çocuğunuz doğum tarihinden itibaren ÖMÜR BOYU YENİLEME GARANTİSİ ne hak kazanabilir.
Sigortalı olduğunuz tarihten sonra ilk defa ortaya çıkan rahatsızlıklarınız, genel ve özel şartlarda aksine hüküm olmaması durumunda kapsam dışında tutulmayacaktır.
Poliçe döneminde ortaya çıkan travma, yanık ve kanser sonucu gereken estetik cerrahi ameliyatları, varikosel ve skolyoz ameliyatları, Epilepsi, Alzheimer ve Parkinson hastalıkları kapsam dahilindedir.
Refakatçi giderleri için yaş sınırlaması yoktur.
Tetanos ve kuduz aşıları Küçük Müdahale teminatından karşılanır.
Tehlikeli sporlara bağlı oluşacak sağlık giderleri 2.000 TL yıllık üst limit ile kapsam dahilindedir.
Yatış Sonrası Fizik Tedavi , Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi Kontrol Amaçlı Mamografi/ PSA teminatları AXA SİGORTA A.Ş. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarında geçerlidir.
Sigorta süresi boyunca her bir hastalık için yatarak tedavi teminatı giderleri yıllık 180 gündür. Aynı hastalık için bu süreyi aşan tedavilerde 180. günden sonraki giderler Türk Tabipler Birliği Asgari Ücret Tarifesi ile sınırlıdır.
Yoğun Bakım teminatı yıllık 90 gün ile, Yatış Sonrası Fizik Tedavi teminatı yıllık 15 seans ile sınırlıdır.
92 günden fazla yurtdışında kalınması halinde 92. günden sonra gerçekleşen Yatarak Tedavi Masrafları T.T.B.A.Ü.T. *1 oranında karşılanır.
Yurtdışında gerçekleşen Ayakta Tedavi Giderleri ve ilaç giderleri poliçe kapsamı dışındadır.
İlgili planda Doktor Muayene ,İlaç , 0-6 yaş çocuk aşıları, Koruyucu Hekimlik ve Doğum Giderleri teminatı bulunmamaktadır, bu teminat kapsamına giren giderler poliçe kapsamı dışındadır.
Fizik Tedavi Giderleri yıllık 30 seansla sınırlıdır.


SAĞLIK SİGORTALARI

» Eko Sağlığım Altın Sigortası

» Eko Sağlığım Kristal Sigortası

» Sağlığım Kristal Ekstra Sigorta

» Sağlığım Kristal Sigortası

» Sağlığım Platin Ekstra Sigortası

» Süper Sağlığım Altın Sigortası

» Süper Sağlığım Kristal Sigortası

» Süper Sağlığım Platin Sigortası

» Yeni Eko Sağlığım Platin Sigortası

» Yeni Sağlığım Altın Sigortası

 Sağlık Sigortaları Sayfasına Geri Dön »