www.sigortacihasim.net

 
   
 
 
 

 

POLİÇELER » MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

 

İnşaat Sigortası

 

TEMİNATLARIN TANIMI:

 

A – TEMİNATLAR:

Bu Sigorta;İstisna edilenlerin dışında,önceden bilinmeyen,ani ve beklenmedik bir sebepten ötürü inşaatta vaki olacak kayıp ve hasarları temin eder.

 

Örneğin : Yangın,Yıldırım,İnfilak,Deprem,Sel,Seylap,Fırtına,Don, Hırsızlık,Toprak Çökmesi,Kaya Düşmesi,Yuvarlanma,Kırılma, Dikkatsizlik ve Sabotaj ilk akla gelen risklerdir

 

B – İSTİSNALAR:

  • Savaş hali,istila,ihtilal,isyan,ayaklanma ve bunları önlemek için yapılan inzibati ve askeri önlemler sırasındaki kayıp ve hasarlar.

 

  • Nükleer risklerden doğan kayıp ve hasarlar.

 

  • Kamu otoritesi tasarrufları,

 

  • Hatalı malzeme ve hatalı işçilikden doğan kayıp ve hasarlar.(Sadece hatalı malzeme ve kısımlar için geçerlidir)

 

  • Aşınma,yıpranma,paslanma ve çürümeler.

 

  • Makine ve ekipmanın mekanik ve elektriksel arıza ve kırılmaları.

 

  • Envanter açıkları.

 

  • Kasıt ya da ağır ihmal.

 

  • Geçici kabulu yapılan ve işveren tarafından kullanıma alınan kısımlarda direct ya da dolaylı hasarlar.

 

  • Bakım devresi biten kısımlarda meydana gelen direkt ya da dolaylı hasarlar.

 

·         İnşaatın durması,gecikmesi,taahhüdün yerine getirilememesi,sözleşmenin feshi ya da ceza uygulamasından doğan zararlar,kâr kaybı ve estetik kusurlar.

 

·         İnşaatla ilgili her türlü hava ve kara  nakil ve deniz araçları

 

·         Nakit,kıymetli evrak,fatura,dosya,borç delilleri ve hesaba ilişkin tüm defter,evrak ve plan projeler.

 

EK PRİMLE POLİÇEYE DAHİL EDİLEBİLECEK RİSKLER:

_______________________________________________________________________

 

1.      Şantiye tesisileri,geçici olarak kurulan şantiye ofisi,yatakhane,yemekhane,depo vs.

 

2.      İnşaat makine ve ekipmanları(Kalıplar-iskeleler),İş makineleri.

 

3.      Üçüncü şahışlara karşı oluşabilecek bedeni ve maddi zararlar

 

4.      Teminata giren bir hasarın enkazının kaldırılması masrafları

 

5.      Ekspres nakliyat/fazla mesai ücretleri.Hasarın onarımı için gerekecek malzeme ya da makinenin nakliyesi ile yine hasarın onarımı için tatil günleri ve gece çalışmalarının mesai ücretleri.

 

6.      Grev,lokavt,kargaşalık,halk hareketleri ve terör.

 

7.      Bakım devresi.(Geçici Kabul ile kesin  Kabul arasındaki devreyi kapsar.)

 

8.      Mevcut bina ve tesisler.(Sigortalıya ait olan ve şantiye sahasına yakın bina ve tesislerde inşaat faaliyetinden kaynaklanan hasarlar)

 

SİGORTA SÜRESİ:

__________________________________________________

 

1.İhale konusu  inşaatlar için yer teslim tarihinde başlar,geçici kabul

   tarihinde sona erer.

 

2.      Diğer inşaatlar için ise bu süre hafriyatın başlanası ya da  şantiyenin  kurulması ile başlar,inşaatın bitiminde ve mal sahibine teslim edilmesi ile sona erer.     

 

SİGORTA BEDELİ TESBİTİ :

_____________________________________________

 

1.    İnşaatın bitim tarihi itibari ile NİHAİ MALİYET BEDELİ’dir. (İhale işlerinde ihale bedelidir)

2.    Ek teminat olarak alınmış İnşaat Makine ve Ekipmanı ile Şantiye Tesislerinin sigorta bedeli, bunların yeni ikame bedeli olmalıdır.


MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

» Elektronik Cihaz Sigortası

» İnşaat Sigortası

» Makina Kırılması Sigortası

» Montaj Sigortası

 Mühendislik Sigortaları Sayfasına Geri Dön »