www.sigortacihasim.net

 
   
 
 
 

 

POLİÇELER » MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

 

Elektronik Cihaz Sigortası

 

TEMİNATLAR:

 

1.     Hırsızlık

 

2.     Yangın

·        Yangın,yıldırım,infilak,söndürme ve kurtarma faaliyetleri,

·        Alevsiz yangın,yani kavrulmalar,kararma,duman,is vs.

 

3.     Su hasarları

·        Sel,seylap,

·        Dahili su,

·        Yağmur,kar,dolu,don,

·        Cihazın üzerine su dökülmesi.

 

4.     Elektrik arızaları

·        Voltaj dalgalanması,

·        Kısa devre,

·        Yıldırımın direkt veya dolaylı etkileri.

 

5.     İnsan Hataları

·        İşletme personeli ya da diğer kişilerin dikkatsizliği, ihmal,kusuru,deneyimsizliği veya kötü niyeti sonucu

 olaşacak hasarlar.

 

6.     Diğer hasarlar

·        Cihazların düşüp kırılması,

·        Toprak kayması,kaya düşmesi,çökme,araç çarpması.

 

 

EK PRİMLE POLİÇEYE DAHİL EDİLEBİLECEK RİSKLER:

_______________________________________________________________________

1.     Deprem ek teminatı.

2.     Grev,lokavt,kargaşalık,halk hareketleri ve terörizm ek teminatı,

3.     Tıp cihazlarının tüpleri için özel bir ek teminat,

4.     Türkiye’de normal üretimi ya da dağıtımı olmayan makineler için özel bir teminat.

 

 

TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER:

__________________________________________________

1.  Savaş,savaş hali,iç harp,ihtilal,isyan ve bunların gerektirdiği önlemler sonucu oluşan hasarlar.

2.  Her türlü nükleer riskler,

3.  Kamu otoritesi tasarrufları,

4.  Kâr kaybı ve mali mesuliyetler,

5.  Aşınma ,yıpranma,paslanma ve çürümeler ile tedrici bozulmalar,

6.  İmalatçı yada satıcının sorumlu olduğu hasarlar,

7.  Mevcut hasarlar,

8.  Ayar,bakım masrafları ile sıyrık çizik gibi estetik kusurlar,

9.  Periyodik değişen ömürlü parçalar.

 

KÂR KAYBI EK TEMİNATI :

________________________________________

Sigortalanmış elektronik cihazların,elektronik cihaz sigortası teminatlarına giren riskler nedeni ile hasarlanması sonucunda;Tamiri veya yerine ikamesi sırasında geçecek sürede,sigortalının uğrayacağı beklediği kâra ulaşamaması halinde,bu kârın telafisini sağlar.

 

Ancak her bir hasarın ortadan kaldırılması için geçecek süre;en az üç gün yada bir hafta (anlaşmaya bağlı olarak) teminat dışında tutulur.Bu süre sonundaki hasarlar ödenir

 

Sigortacı her halükârda, hasarın meydana geldiği andan itibaren tesbit edilecek süre içindeki iş durmalarından kaynaklanan kâr kaybı hasarlarını ödemez.

 

Bu ek teminatın verilebilmesi için,sigortalının üretim ve gelir/gider kayıtlarının sağlıklı,düzenli ve resmi bir şekilde tutulması gereklidir.

 

MUAFİYET :

________________

Elektronik cihaz sigortalarında,sigorta bedeline ve cihaz ismine göre farklı muafiyetler uygulanabilir.

 

 

SİGORTA BEDELİ :

__________________

Elektronik Cihaz Sigorta bedeli ,genel şartlar gereği Yeni İkame Bedeli olmalıdır.Enflasyon nedeni ile oluşacak eksik sigorta riskini önleyebilmek için,poliçenin enflasyona endkeslenmesi ya da döviz cinsinden poliçenin düzenlenmesi tavsiye edilir. 

 


MÜHENDİSLİK SİGORTALARI

» Elektronik Cihaz Sigortası

» İnşaat Sigortası

» Makina Kırılması Sigortası

» Montaj Sigortası

 Mühendislik Sigortaları Sayfasına Geri Dön »